I april dro jeg til Brasil og sørget for store utslipp av CO2. Jobbet ombord på BW Cidade de São Vicente med å få til å sette i gang produksjonen av olje og i den prosessen brant vi flere kubikkmeter med råolje, og gass i ukesvis. Vi har vel greid å nulle ut den norske regjeringens milliard til regnskogen med god margin.